E-mail
Филтър дисков пластмасовФланшови накрайник
Филтър мрежест пластмасов F20-S
увеличи


Филтър мрежест пластмасов F20-S


Производител: TORO Ag


Филтрите са неизменна част от всяка напоителна система. Мрежестите филтри се използват при напояване с чиста (питейна) вода, най-често при капково напояване или дъждуване. Използват се и при напояване на тревни площи или ВиК инсталации.

  • Вход/Изход: 3/4" външна резба
  • Максимален дебит: 80 л/мин
  • Максимално работно налягане: 10 атм
  • Материал: тяло от полимери
  • Меш: 150
  • Микрон: 100
  • Малко тяло
При монтаж на мрежест филтър тялото винаги сочи посоката на водата