Чрез натрупания през годините опит фирмата осигурява високо качество на монтаж и стандарт на услугите, които предлага.

Монтажи на всякакви видове терени.

Напоявана на общински паркове и частни дворове - райграс, цветя, храсти и др.

Капково напояване и дъждуване на оранжерийни култури.

Капково напояване и дъждуване на полски култури.