E-mail
Кутия за клапани StandardЛентов капков маркуч с плосък капкообразувател Neptune
Лентов капков маркуч ЛКМ AQUA TRAXX
увеличи


Лентов капков маркуч ЛКМ AQUA TRAXX


Производител: TORO Ag

:


Обявените цени са за закупуване на цели ролки,

при поръчки по малки от обявените метражи цената е 0,10 лв/м

Линейни метри в ролка: за 5MIL-4200 м, за 6MIL-3048м, за 7MIL-2900м.  и за 8MIL-2286м.

Лентовият капков маркуч AQUATRAXX – тръбопровод с вградени капкообразуватели с турбулентен режим на движение на водата.

Поливане на зеленчуци с капков маркуч : Видео


 

Какво е турбулентен тип на движение на водата?

При този тип движение водните частици се движат бързо, неравномерно и в различни посоки. Тук за регулирането на потока се разчита освен на триенето в оградните стени и на триенето между самите частици.

Какво представлява лентовият капков маркуч AQUATRAXX?

“Bi –Wall” маркуча, на TORO Ag, е сред първите масово произвеждани лентови капкови маркучи. Капкообразувателят на AQUATRAXX търпи развитие в период от над 25 години, за да се усъвършенства и стигне до капкообразувател с виещ се, лабиринтообразен канал, който залага освен на турбулентността и на триенето в стените, за да гарантира заложения дебит на всеки един капкообразувател. В резултат се получава лентов капков маркуч с идеални хидравлични показатели и изключително добра равномерност на напояването.

Дългогодишните научни разработки, съчетани с търсенията на фермери от цял свят довеждат до появата на лентовият капков маркуч AQUA TRAXX.

Капкообразувателят на ЛКМ AQUA TRAXX е с повече от 30 години история

AQUA TRAXX e лентов капков маркуч с допълнителна защита от запушване чрез вградените филтриращи елементи.

AQUATRAXX е по-здрав и по-издръжлив. AQUATRAXX е изключително ефикасен и надежден. Осигурява висока равномерност на напояването и позволява дълги напоителни крила.

  • Удълженият турбулентен ход на водния поток при AQUATRAXX, позволява по-дълги поливни крила, като при това гарантира равномерността на изходящия дебит. Виещият се ход на водния поток, съчетан с по-големия напречен разрез на канала и съответно по-високата скорост на движение на водата водят до ниска податливост към запушване. Прецизното екструдиране на капкообразувателя води до стойности на СV≤0.04. Еластичният и същевременно плътен материал, от който е произведен маркуча (ПЕ средна плътност) осигурява промиване на капкообразувателя в началото на всеки поливен цикъл и по-голяма механична якост. Лазерният срез на изходното отверстие премахва вероятността от запушване в началото на поливния цикъл и забавя евентуалното навлизане на върховете на корените навътре в капкообразувателя. Освен това гарантира истинска капка на изхода, а не църкане или пръскане, което може да увреди листата или да предизвика почвена ерозия. В случай на наклонен терен материалът, от който е произведен лентовия капков маркуч, гарантира капене без стичане на водата по наклона.
  1. Разстояния между капкообразувателите: от 10 до 30 см
  2. Дебите на капкообразувателите: от 0.57 до 1.14 л/ч

AQUATRAXX се произвежда чрез едновременно екструдиране на лентовия маркуч и капкообразувателя. При производството му са избегнати всякакви шевове и допълнителни залепвания. AQUATRAXX напоява равномерно и при ниско работно налягане на водата. AQUATRAXX се монтира лесно. Полага се със сините ленти нагоре. AQUATRAXX може да се полага наземно и подземно. На входа на напоителната система с AQUATRAXX се монтира задължително филтърна група.
При маркучите с разстояние между капкообразувателите 10 и 20 см. са заложени 64 входни филтриращи отверстия, а при 30 см. те са 200 на брой. Това прави маркучите AquaTraXX високоустойчиви на запушване, особено при правилно полагане със сините ленти нагоре