Роторни за стадиони

Роторните разпръсквачи за стадиони са разпръсквачи, които имат входен отвор по-голям от 1"