E-mail
Програматор MC EПрограматор New Rain Dial
Програматор MC Plus
увеличи


Програматор MC Plus


Производител: Irritrol


Програматор MC Plus

Програматор MC Plus се предлага с възможност за управление на до 42 електромагнитни клапана и 4 независими програми работещи едновременно, като програма 4 работи в продължителен кръг с отлагане на времето на старт на работните кръгове от 1 мин. до 24 часа. Програматор MC Plus разполага с електронен самоконтрол с автоматично прекъсване в случай на повреда в електрозахранването.
 • С възможност за управление на: 4, 6, 8, 12, 18, 24, 30, 36 и 42 електромагнитни клапана
 • 4 независими програми работещи едновременно
 • 3 стартови времена за програми 1, 2 и 3. Две стартови времена за програма 4
 • Програма 4 работи в продължителен кръг с отлагане на времето на старт на работните кръгове от 1 мин. до 24 часа
 • Работно време на всеки работен кръг / за програма 4 / от 1 мин. до 24 часа или от 1 сек. до 24 мин.
 • Работното време за всеки клапан варира от 1 мин. до 24 часа / на стъпки от 1 мин. /
 • Програмирано отлагане на времето на старт на електромагнитните клапани / от 1 сек. до 4 мин. /
 • Програмирано тестуване на клапаните / отваря всички клапани за време от 1 до 9 мин. без да влияе на работната програма /
 • Постоянна памет
 • Управление на напояването с процентно увеличение/намаление - от 1% до 255% на стъпки от 1%
 • Приема 2 сезора: старт и стоп
 • 16 дневна работна схема
 • Автоматичен, полуавтоматичен и ръчен старт
 • Програма за пренареждане. При припокриване на работното време на няколко кръга, контролера автоматично отлага времето на старт до завършване на предходния кръг
 • Опция “Спиране на напояването” / “Rain Off” с избиране от 1 до 7 дена
 • Дисплея показва работещия в момента клапан
 • Старт на главен клапан/реле на помпа
 • Устойчива, стоманена, заключваща се кутия
 • Вграден трансформатор
 • 9 V алкална батерия поддържа работата на часовника при липса на електрическо захранване / до 30 дена /
 • Електронен самоконтрол с автоматично прекъсване в случай на повреда в електрозахранването
 • P.S.: Възможност за включване на няколко контролера МС+ на принципа главен/подчинени контролери
 • Вход за електрозахранване: 220 V променлив ток 50Hz / 110 V променлив ток 60Hz по поръчка/
 • Максимално изходно напрежение за станция: 24 V променлив ток, 1.24 ампера
 • Максимално общо изходно напрежение на контролерите: 24 V промелив ток, 1.8 Amp. / включително главен клапан /