E-mail
Програматор Total ControlПропорционален дозатор DOSATRON 4.5 м3/ч
Пропорционален дозатор DOSATRON 2.5 м3/ч
увеличи


Пропорционален дозатор DOSATRON 2.5 м3/ч


Производител: Dosatron


 • Широката гама от дозиращи устройства с многобройни опции(висок дебит,микро дозиране,материали устойчиви на киселини и други) ни дава възможност да открием приложението им в различни сфери.
 • Моделът  Dosatron 2.5 м3/ч се използва при напояване на малки тревни площи.Предлага автоматична система за наторяване едновремено с напояването.Процесите могат да бъдат лесно контролирани и адаптирани за специфичните нужди на културите.
 • Моделът Dosatron 2.5 м3/ч намира приложение в борбата с плевелите.Dosatron предлага готов мобилен комплект за третиране на плевели.Лесно се инсталира и поддържа.Гарантира постоянна концентрация на работния разтвор в широк диапазон на дебита.
Характеристики
 • По-голяма агрономическа ефективност.Напояването и наторяването се извършват едновремено
 • По-добър контрол на торенето.Равномерно разпределение на химикалите върху площта
 • Повишена ефективност на торенето.Спестяване на енергия и торове
 • По-добро усвояване на торовете от растенията
 • Възможност за третиране на плевелите
Техническа информация
 • Водно количество: 0.01 - 2.5 куб.м./ч.
 • Осигурява желаното процентно съотношение между водата и хранителните разтвори
 • Хидравличен принцип на действие без необходимост от допълнителна енергия за задвижване
 • При промяна в дебита на напоителната система концентрацията на разтвора остава същата
 • ВИДЕО: