Лентов капков маркуч LKM AQUA TRAXX Преглед отблизо

Лентов капков маркуч LKM AQUA TRAXX

Нов продукт

Обявените цени са за закупуване на цели ролки,

при поръчки по малки от обявените метражи цената е 0,10 лв/м

Линейни метри в ролка: за 5MIL-4200 м, за 6MIL-3048м, за 7MIL-2900м.  и за 8MIL-2286м.

Лентовият капков маркуч AQUATRAXX – тръбопровод с вградени капкообразуватели с турбулентен режим на движение на водата.

Повече детайли

Техническо описание

Дебелина на стената:5MIL/6MIL/7MIL/8MIL

Повече информация

Обявените цени са за закупуване на цели ролки,

при поръчки по малки от обявените метражи цената е 0,10 лв/м

Линейни метри в ролка: за 5MIL-4200 м, за 6MIL-3048м, за 7MIL-2900м.  и за 8MIL-2286м.

Лентовият капков маркуч AQUATRAXX – тръбопровод с вградени капкообразуватели с турбулентен режим на движение на водата.

Поливане на зеленчуци с капков маркуч : Видео

Какво е турбулентен тип на движение на водата?


При този тип движение водните частици се движат бързо, неравномерно и в различни посоки. Тук за регулирането на потока се разчита освен на триенето в оградните стени и на триенето между самите частици.

Какво представлява лентовият капков маркуч AQUATRAXX?

“Bi –Wall” маркуча, на TORO Ag, е сред първите масово произвеждани лентови капкови маркучи. Капкообразувателят на AQUATRAXX търпи развитие в период от над 25 години, за да се усъвършенства и стигне до капкообразувател с виещ се, лабиринтообразен канал, който залага освен на турбулентността и на триенето в стените, за да гарантира заложения дебит на всеки един капкообразувател. В резултат се получава лентов капков маркуч с идеални хидравлични показатели и изключително добра равномерност на напояването.

Дългогодишните научни разработки, съчетани с търсенията на фермери от цял свят довеждат до появата на лентовият капков маркуч AQUA TRAXX.

Капкообразувателят на ЛКМ AQUA TRAXX е с повече от 30 години история

AQUA TRAXX e лентов капков маркуч с допълнителна защита от запушване чрез вградените филтриращи елементи.

AQUATRAXX е по-здрав и по-издръжлив. AQUATRAXX е изключително ефикасен и надежден. Осигурява висока равномерност на напояването и позволява дълги напоителни крила.

  • Удълженият турбулентен ход на водния поток при AQUATRAXX, позволява по-дълги поливни крила, като при това гарантира равномерността на изходящия дебит. Виещият се ход на водния поток, съчетан с по-големия напречен разрез на канала и съответно по-високата скорост на движение на водата водят до ниска податливост към запушване. Прецизното екструдиране на капкообразувателя води до стойности на СV≤0.04. Еластичният и същевременно плътен материал, от който е произведен маркуча (ПЕ средна плътност) осигурява промиване на капкообразувателя в началото на всеки поливен цикъл и по-голяма механична якост. Лазерният срез на изходното отверстие премахва вероятността от запушване в началото на поливния цикъл и забавя евентуалното навлизане на върховете на корените навътре в капкообразувателя. Освен това гарантира истинска капка на изхода, а не църкане или пръскане, което може да увреди листата или да предизвика почвена ерозия. В случай на наклонен терен материалът, от който е произведен лентовия капков маркуч, гарантира капене без стичане на водата по наклона.
  1. Разстояния между капкообразувателите: от 10 до 30 см
  2. Дебите на капкообразувателите: от 0.57 до 1.14 л/ч

AQUATRAXX се произвежда чрез едновременно екструдиране на лентовия маркуч и капкообразувателя. При производството му са избегнати всякакви шевове и допълнителни залепвания. AQUATRAXX напоява равномерно и при ниско работно налягане на водата. AQUATRAXX се монтира лесно. Полага се със сините ленти нагоре. AQUATRAXX може да се полага наземно и подземно. На входа на напоителната система с AQUATRAXX се монтира задължително филтърна група.
При маркучите с разстояние между капкообразувателите 10 и 20 см. са заложени 64 входни филтриращи отверстия, а при 30 см. те са 200 на брой. Това прави маркучите AquaTraXX високоустойчиви на запушване, особено при правилно полагане със сините ленти нагоре