Дюзи с регулируем кръгов сектор PRO-VAN

Нов продукт

Дюзи с регулируем кръгов сектор PRO-VAN
Дюзата предлага избор на работни сектори. Дюзата е с висока устойчивост към замърсяване. Равномерно разпръскване на водата от дюзата.

Повече детайли

Повече информация

  • Дюза с регулируем работен сектор: от 0º до 360º
  •  Секторът се настройва лесно от горния черен винт на дюзата
  •  Дюзата се продава настроена на 0º
  •  Пет дюзи кодирани в цвят
  •  Гарантирано равномерно покритие на площа на напояване
  •  Дюзите са оразмерени да си съответстват според ползвания работен сектор
pro-van-tablica1
Информацията от таблицата предтасвя резултати при нулев вятър. Имайте пред вид местните условия.
Радиусът може да се намали до 25% с помощта на регулиращ ключ.