Чрез натрупания през годините опит фирмата осигурява високо качество на монтаж и стандарт на услугите, които предлага.

  • Монтажи на всякакви видове терени.
  • Напоявана на общински паркове и частни дворове - райграс, цветя, храсти и др.
  • Капково напояване и дъждуване на оранжерийни култури.
  • Капково напояване и дъждуване на полски култури.